Zpracování údajů uživatelů čísel

Nejdůležitější informace

Odkud jsme získali Vaše údaje?

Všechny informace získáváme výhradně z veřejně dostupných zdrojů – jaké to jsou? Běžně dostupné vyhledávače (jako např. Google, Bing). Přes vyhledávače můžeme najít číslo zveřejněné v různých smlouvách, webových stránkách (např. Vašeho zaměstnavatele), nebo na inzerátech a jiných fórech. Dále používáme sociální sítě a jiné mobilní aplikace, kde lze vyhledat Váš profil na základě čísla. Pro příklad uvádíme v našem článku pár zdrojů, odkud tyhle údaje čerpáme.

Proč údaje zpracováváme?

Údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu zákazníka (třetí strany), který si vyhledání těchto údajů od provozovatele vyžádá. Oprávněným zájmem zákazníka je účel předcházení podvodům, který je definován v recitálu 47) obecného nařízení GDPR. Zákazník si například tímto způsobem může ověřit totožnost uživatele čísla ještě před tím, než s ním uzavře obchod, nebo před tím, než mu poskytne citlivé údaje. Zákazník si tímto způsobem může tatkež ověřit, zda je jeho číslo veřejně dohledatelné.

Jaké údaje zpracováváme?

Telefonní číslo

V případě, že nás zákazník požádá o zjištění informace o konkrétním čísle, zpracováváme toto číslo.

Vaše jméno nebo název organizace

V případě, že se nám pro třetí stranu (zákazníka) podaří zjistit požadovanou informaci o čísle, uchováváme Vaše celé/částečné jméno možného vlastníka čísla.

Doba uchovávání osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu 1 měsíce; po této době se jméno majitele čísla vymaže a těl. číslo anonymizuje. Údaje se mohou uchovávat i kratší dobu a to v případě, že o smazání těchto údajů požádá zákazník nebo Vy, jako dotčená osoba.

Dodatečné informace

Komu data poskytujeme?

Vaše údaje neposkytujeme jiným třetím stranám – s výjimkou zákakazníků, kteří požádali o zjištění čísla a našeho externího hostingu, na kterém jsou údaje bezpečně uloženy. Přenos údajů do třetích zemí se neuskutečňuje.

Měření návštěvnosti - Google Analytics

Pro účely měření návštěvnosti webu používáme nástroj Google Analytics, který shromažďuje anonymizovaná data (to znamená, že nástroji Google Analytics nikdy neodešleme Vaši IP adresu, e-mail nebo jiný osobní údaj, který by Vás mohl identifikovat).

Identifikační údaje provozovatele

Infohunt s. r. o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 51486741
DIČ: 2120731426

Jaká práva mohu uplatnit?

Právo na přístup, vymazání, namítání a omezení k Vašim údajům

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo od nás požadovat omezení OÚ, vymazání OÚ máte přístup k osobním údajům týkajícím se Vás - dotyčné osoby. Právo můžete uplatnit elektronicky e-mailem naší společnosti (aktuální e-mail naleznete v sekci kontakt). V případě uplatnění tohoto práva můžeme od Vás požadovat další osobní údaje pro ověření Vaší totožnosti. Zároveň máte právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu.

Na Váš e-mail odešleme nové heslo, se kterým se přihlásíte.
zavřít
získat nové heslo
Na Váš e-mail jsme odeslali nové heslo, se kterým se přihlásíte. Pokud jste ho ještě nedostali, podívejte se také do složky SPAM.
zavřít
Odeslání nového hesla neproběhlo - zřejmě jsme Vám ho už poslali (zkontrolujte si prosím i složku SPAM).
zavřít
Heslo bylo nastaveno. Odteď se bude vyžadovat heslo při každém přihlášení. Přihlašování heslem je možné zrušit v nastaveních účtu.
zavřít
Nastavení hesla
Nové heslo bylo úspěšně nastaveno
Hesla se neshodují nebo jsou příliš krátké